dép karl – karl slides

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 0.4 kg